سفارش تبلیغ
صبا

ضامن آهو

نشانه های مؤمن

 امام رضا(ع) فرمود:((مؤمن، هرگاه خشمگین شود، غضبش او را از حق بیرون نمی برد و هرگاه خورسند شود، خوشنودیش او را به باطل نمی کشاند و هرگاه قدرت یابد، بیش از حق خودش برنمی دارد.

زائر امام رضا(ع)

امام رضا(ع) فرمود: زائران قبرم از گرامی ترین گروههایی هستند که روز قیامت، بر خدا وارد می شوند، هیچ مؤمنی نیست که مرا زیارت کند و در راه زیارتم بر چهره اش قطره آبی بچکد، مگر آن که خدای متعال، بدن او را بر آتش دوزخ حرام می کند.

حسابرسی

 امام رضا(ع) فرمود: هر کس به حساب خودش رسیدگی کند، سود می برد و هرکس از خود(و اعمالش) غافل شود، زیان می کند.

ریشه گناهان

امام رضا(ع) فرمود: گناهان کوچک، راهی به سوی گناهان کبیره است.

 هر کس که در گناهان کوچک از خدا نترسد، در مورد گناهان بزرگ و بسیار هم از او نمی ترسد.

همراه امام بودن به واسطه قرآن

 اسماعیل بن سهل گفت: به امام رضا(ع) نوشتم: دعایی به من بیاموز که چون آن را بگویم در دنیا و آخرت با شما باشم.

 نوشت:((أنا أنزلناه)) را بسیار تلاوت کن و لب هایت را با استغفار تر و تازه کن (همواره استغفار بر زبانت باشد).

آداب نماز چیست؟

 از حضرت علی بن موسی الرضا(ع) سؤال شد:آداب نماز چیست؟

 امام رضا(ع) فرمودند:

1.حضور قلب

2.آزاد گذاشتن جوارح (بازی نکردن با آن ها)

3.خوار شمردن خود در پیشگاه خدای تعالی

4.قرار دادن بهشت سمت راست

5.آتش جهنم را سمت چپ

6.صراط را در مقابل

7.و خدا را در مقابل خود دیدن